تورهای نمایشگاهی آلمان

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵

 

با سلام.

تورهای مختلف نمایشگاهی آلمان سال 95 و 96

در این بخش کلیه تورهای موجود برای نمایشگاههای مختلف آلمان را اطلاع رسانی خواهیم نمود. کلیه نرخ های اعلامی بصورت تومان می باشد. ضمنا مبالغ ریالی و ارزی تور بصورت جداگانه نیز برآورد شده است که در  صورت تغییرات نرخ ارز میزان تغییرقیمت نهایی نیز قابل محاسبه خواهد بود.

اهم تورهای نمایشگاهی آلمان:

 

 

 

 

تور نمایشگاهی عکس، هنر عکاسی فوتوکینا 2016                          تور نمایشگاهی صنعت ساختمان-بائو 2017

                                

                                                 

 

 

 

تور نمایشگاهی طلا وجواهر-اینهورجنتا 2017                                               تور نمایشگاهی ITB صنعت جهانگردی برلین 2017