تاخیر در ارسال کد ویزا از سوی وزارت امور خارجه

سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

با سلام و ادب

بدینوسیله به استحضار همکاران و مسافران عزیز میرساند به دلیل وجود پاره از مشکلات فنی در سیستم وزارت امورخارجه کلیه درخواست های کد ویزا با تاخیر صورت میگیرد. ممکن است این مشکل تا پایان اسفند سال 94  نیز ادامه داشته باشد. ضمنا کلیه دفاتر بخش ویزا در وزارت امورخارجه در تعطیلات رسمی نوروز نیزتعطیل است.

 

با سپاس

بخش ویزا